جزوه آموزشی مطالعه مواد منفجره

جزوه آموزشی نکات مهم در مدیریت پیش بیمارستانی- سکته مغزی

جزوه آموزشی مخاطرات شغلی

جزوه آموزشی خاموش کننده های حریق

جزوه آموزشی نرم افزار تخصصی طب کار آفاق

جزوه آموزشی مطالعه کمپرسورها

جزوه آموزشی دستورالعمل ورود به داخل ظروف و محیط های بسته

جزوه آموزشی بررسی علل حریق

جزوه آموزشی علت یابی حریق

جزوه آموزشی مبحث عایقکاری

پاورپوینت آماده در مورد زبان و هنر و دانش ایران باستان

پروژه پژوهشی تصفیه و بازیابی روغن سوخته

دستورالعمل اندازه گیری و ارزیابی صدا در محیط کار

ترجمه مقاله ژئوفیزیک

پاورپوینت گزارش حادثه

پاورپوینت Hazardous Area Classification (طبقه بندی مناطق خطر)

پاورپوینت تشریح سیستم مدیریت HSE

پاورپوینت مطالعه سوختن تانک

پاورپوینت Heavy Metal Toxicity (مسمومیت با فلزات سنگین)

پاورپوینت سم شناسی شغلی (عملی) شناسایی فلزات سنگین

پاورپوینت مطالعه تهویه صنعتی عمومی

پاورپوینت پرتوهای غیریونیزان در محیط کار

پاورپوینت تعاریف واژه بحران در مراجع مختلف

پاورپوینت تکنیک های ارزیابی پوسچر

پاورپوینت مطالعه تکنیک FMEA و کاربرد آن در صنعت

پاورپوینت مطالعه ایمنی

پاورپوینت تست و بازرسی فنی از جرثقیل ها- ایمنی حمل و نقل

26 مقاله فوق العاده حسابداری

پاورپوینت مبحث Bioaccumulation (تجمع)

آموزش نرم افزار GIS